JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” je ustanova socijalne i dječije zaštite koju je Opština Mojkovac osnovala 2014.godine u cilju pružanja podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju za život u zajednici. Ustanova je zavnično počela sa radom 09.03.2015.godine.

 

datum:

Humanitarna organizacija 28. Jun u partnerstvu sa Optimal-om donosi besplatne očne operacije onima kojima je to najpotrebnije

"Dragi prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da…

datum:

29 - 30. septembar 2018.godine.
Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.
- Zavod za socijalnu i dječju zaštitu…

datum:

,,DAN OTVORENIH VRATA"
Tema: Zaštita od nasilja u porodici i rad Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom.


Kroz projekat “Srvis dodatne podrške” planirano je angažovanje dodatnog stručnog kadra koji bi pružio neophodnu stručnu podršku djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa teritorija…

U saradnji sa JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” iz Bijelog Polja, Dnevni centar “Mojkovac” relizovao je projekat “Zapošljevanjem do integracije” čija je vrijendost bila oko…

Prijatelji Dnevnog centra Mojkovac