JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac25.12.2018

Obuka "Upotreba asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju u udruženjima i ustanovama socijalne i dječje zaštite"


Dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u ustanovama i udruženjima socijalne i dječije zaštite održana je u Bijelom Polju.

Više od 30 stručnih radnika i stručnih saradnika iz Bijelog Polja, Rožaja, Berana  i Mojkovca sticali su znanja za korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa oštećenjem sluha, vida, tjelesnim smetnjama, autizmom i intelektualnim smetnjama.

Svetlana Dujović, terener obuke, ukazala je na važnost asistivne tehnologije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom

“Asistivna tehnologija je bilo koje sredstvo ili pomagalo koje pomaže djeci sa smetnjama u razvoju da obave neki zadatak koji inače ne bi mogli obaviti ili da ga obave na lakši način. Uz pomoć komunikatora komuniciraju djeca koja neverbalizuju, mogu pritiskom na tipke da komuniciraju sa okolinom, tastature pomažu djeci koja imaju tjelesne smetnje, da bi i ona imala pristup raučunaru, a cijeli pripadajući softver pomaže  u razvoju komnukicionih sposobnosti kod djece”.

http://www.radiobijelopolje.me/index.php/bijelo-polje/9650-23-12-za-upotrebu-asistivne-tehnologije-obuceno-vise-od-30-strucnih-radnika-i-sardnika-video?fbclid=IwAR0XrH2mgNz5qtJi3rQcp4oOLfrxcTQePCviyuFWha64gtEmGG64GKPNr4E