JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac
JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU
sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"
dnevni centar mojkovac

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac"

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” je ustanova socijalne i dječije zaštite koju je Opština Mojkovac osnovala 2014.godine u cilju pružanja podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju za život u zajednici. Ustanova je zavnično počela sa radom 09.03.2015.godine.

 

datum:

Zahvaljujući divnim učenicama naše srednje škole, koje su Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju prepoznale kao prioritet u realizaciji UPSHIFT programa, naša ustanova je dobila…

datum:

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je organizovao jednodnevnu obuku „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dje…

datum:

Dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u ustanovama i udruženjima socijalne i dječije zaštite održana je u Bijelom Polju.

Kroz projekat “Srvis dodatne podrške” planirano je angažovanje dodatnog stručnog kadra koji bi pružio neophodnu stručnu podršku djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa teritorija…

U saradnji sa JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa” iz Bijelog Polja, Dnevni centar “Mojkovac” relizovao je projekat “Zapošljevanjem do integracije” čija je vrijendost bila oko…

Prijatelji Dnevnog centra Mojkovac